4 เหตุผลที่บุตรหลานของคุณต้องการครูรับสอนพิเศษ

แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณครูคนแรกของเด็กๆ แต่เมื่อเขาเติบโตขึ้น การเรียนและการแข่งขันในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ คือ การที่ได้เห็นลูกๆ ของตนเองประสบผลสำเร็จในการเรียน ได้เกรดสี่ทุกวิชา ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

4 เหตุผลที่บุตรหลานของคุณต้องการครูรับสอนพิเศษ
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระดับการเรียนรู้ อัตราเร็วในการเรียนรู้ ความสนใจ รวมถึงความต้องการของเด็กๆ ก็มีความแตกต่างกัน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของเด็กแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ผู้ปกครองส่วนมากก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการหาครูรับสอนพิเศษ หรือสถาบันกวดวิชาต่างๆ เราจะมาดูกันว่า 4 เหตุผลสำคัญที่คุณต้องมองหาครูรับสอนพิเศษมีอะไรบ้าง

พ่อแม่อาจจะไม่ใช่ครูที่ดีที่สุดเสมอไป

ด้วยระยะเวลาที่ผ่านพ้นวัยเรียนมานาน รวมถึงความรู้ที่พัฒนาไปมาก ทำให้ผู้ปกครองหลายคนไม่สามารถสอนบุตรหลานของตนด้วยตัวเองได้ บางรายวิชาผู้ปกครองอาจจะไม่ถนัด หรือไม่มีทักษะในด้านนั้นๆ นอกจากนี้ปัญหาอีกอย่างที่พบได้บ่อย ก็คือเรื่องของอารมณ์ของผู้ปกครองที่มักหงุดหงิดเมื่อลูกๆ ไม่สามารถตอบคำถามหรือทำตามคำสั่งได้ การให้ครูรับสอนพิเศษที่มีทักษะในการสอนดี และมีทักษะทางอารมณ์ที่ดี ก็จะช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้ได้โดยง่าย

ครูรับสอนพิเศษช่วยเติมเต็มช่องว่าง

บางครั้งการเรียนในห้องเรียน ครูผู้สอนอาจจะสอนอย่างรวดเร็ว หรือข้ามประเด็นสำคัญที่ควรต้องรู้ไป ทำให้เด็กๆไม่สามารถต่อจิ๊กซอว์ให้เป็นองค์ความรู้โดยรวมได้ การได้เรียนกับครูรับสอนพิเศษก็จะช่วยเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น รวมถึงยังได้ใช้เวลากับเนื้อหาที่ยากๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย

เติมเต็มทักษะที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

บางครั้งลักษณะนิสัยหรือทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการ ต้องได้รับการปลูกฝังโดยครูผู้สอนในโรงเรียน เช่น นิสัยรักการอ่าน หรือการวิเคราะห์ แต่ด้วยความเร่งรีบและชั่วโมงเรียนที่แออัด อาจจะทำให้ครูในโรงเรียนไม่สามารถปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีบางประการได้ การได้ครูรับสอนพิเศษมาช่วยปลูกฝังทักษะที่จำเป็น ก็จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ง่าย

ลดความฟุ้งซ่าน เติมเต็มสมาธิ

การเรียนในห้องเรียนที่แออัด เต็มไปด้วยเด็กนักเรียนกว่า 50 คน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ลูกของคุณจะจดจ่อและมีสมาธิกับการเรียน แต่การเรียนกับครูรับสอนพิเศษ ที่มักสอนกลุ่มเล็กๆ หรืออาจจะสอนตัวต่อตัว ก็จะช่วยลดความฟุ้งซ่าน และเพิ่มสมาธิในการเรียน สุดท้ายเด็กๆ ก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้มากขึ้น

ความฝันของพ่อแม่ทุกคน ก็คือ การเห็นลูกหลานของตนมีผลการเรียนที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนรู้ของเด็กๆ ย่อมแตกต่างกัน หรือมีปัญหาที่แตกต่างกัน จึงทำให้การเรียนกับครูรับสอนพิเศษ สามารถช่วยแก้ปัญหาและเติมเต็มในสิ่งที่เด็กๆ ต้องการได้