จังหวัดกระบี่

กระบี่ มีเนื้อที่ประมาณ 4,708 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ ที่อุดมไปด้วยป่าชายเลน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายและดินร่วน จึงเหมาะแก่การทำสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนมะม่วงหิมพานต์ สวนกาแฟ สวนมะพร้าว บริเวณตัวเมืองมีแม่น้ำกระบี่ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ ยังมีคลอง ปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ จึงมีเพียง 2 ฤดูเท่านั้น คือ ฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม

กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางถนนเพชรเกษม (หมายเลข 4) ประมาณ 814 ก.ม. จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่า บริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดนนี้แต่เดิมคือเมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมืองนักษัตร ที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมือง ขึ้นกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง อันเป็นที่มาของสัญลักษณ์จังหวัดกระบี่ในปัจจุบัน

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอปลายพระยา อำเภอลันตา อำเภออ่าวลึก อำเภอลำทับ และอำเภอเหนือคลอง

ชื่อจังหวัดกระบี่ภาษาอังกฤษ  Krabi

คำขวัญประจำจังหวัด
กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดกระบี่
รูปกระบี่ไขว้ หมายถึงดาบโบราณ ซึ่งครั้งหนึ่งมีผู้ขุดพบในท้องที่ของจังหวัด ภูเขาคือเทือกเขาพนมเบญจาซึ่งสูงที่สุดในแถบนั้น มีเมฆปกคลุมอยู่ตลอดเวลาและกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น ส่วนทะเลคือ อาณาเขตอีกด้านหนึ่ง ซึ่งติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ทุ้งฟ้า

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ทุ้งฟ้า

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
ทะเลแหวก เกาะพีพี เกาะปอดะ สุสานหอย 75 ล้านปี ถ้ำเพชร สวนรุกขชาติธารโบกขรณี เกาะลันตา อ่าวพระนาง ถ้ำลอด ถ้ำผีหัวโต เขาขนาบน้ำ

รหัสไปรษณีย์กระบี่

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด