ภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคเหนือมีกี่จังหวัด ภาคเหนือ อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว

ภาคเหนือมีกี่จังหวัด

 

จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบไปด้วยจังหวัดน้อยใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 9 จังหวัดคือ

1. จังหวัดเชียงราย (ชื่อเดิม โยนกเชียงแสน)
2. จังหวัดเชียงใหม่ (ชื่อเดิม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่)
3. จังหวัดน่าน (ชื่อเดิม นันทบุรีศรีนครน่าน)
4. จังหวัดพะเยา (ชื่อเดิม ภูกามยาว)
5. จังหวัดแพร่ (ชื่อเดิม เวียงโกศัย)
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชื่อเดิม เมืองยวม)
7. จังหวัดลำปาง (ชื่อเดิม เขลางค์นคร)
8. จังหวัดลำพูน (ชื่อเดิม หริภุญชัย)
9. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ชื่อเดิม เมืองพิชัย)

ภูมิประเทศของภาคเหนือเต็มไปขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน โดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือสุด เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน โดยมีจุดสูงสุดของภาค (และของประเทศ) อยู่ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ทางตอนเหนือของภาคนั้นจะมีภาษาไทยที่มีสำเนียงเป็นของตนเองเรียกว่า คำเมือง หรือภาษาเหนือนั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ

1. ดอยม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่
2.อีเกิ้ล แทรค ซิปไลน์ จังหวัดเชียงใหม่
3. วนอุทยานภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย
4. กู่พระเจ้าเม็งราย จังหวัดเชียงราย
5. เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
6. ปั่นจักรยานชมเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่
9. วัดพุทธบาทสุทธาวาส (วัดพระบาทปู่ผาแดง) จังหวัดลำปาง
10. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน
11. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
12. นั่งสามล้อ-รถรางชมเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด