ภาคกลางมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคกลางมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคกลาง อยู่ตอนกลางของประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์และมีประชากรอยู่หนาแน่น

ภาคกลางมีกี่จังหวัด

 

จังหวัดในภาคกลาง มีกี่จังหวัด ภาคกลางประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ดังนี้

1.จังหวัดกำแพงเพชร
2.จังหวัดชัยนาท
3.จังหวัดนครนายก
4.จังหวัดนครปฐม
5.จังหวัดนครสวรรค์
6.จังหวัดนนทบุรี
7.จังหวัดปทุมธานี
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.จังหวัดพิจิตร
10.จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลพบุรี
13.จังหวัดสมุทรปราการ
14.จังหวัดสมุทรสงคราม
15.จังหวัดสมุทรสาคร
16.จังหวัดสิงห์บุรี
17.จังหวัดสุโขทัย
18.จังหวัดสุพรรณบุรี
19.จังหวัดสระบุรี
20.จังหวัดอ่างทอง
21.จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางคือจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีเนื้อที่ 12,668 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่น้อยที่สุดเพียง 417 ตารางกิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรมากที่สุดประมาณ 1,190,000 คน ในขณะที่จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือจังหวัดสมุทรสงครามมีประชากร ประมาณ 184,000 คน

ภาคกลางมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน เป็นต้น จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สำคัญที่สุดของประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ของภาคกลาง

 1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร
 2. สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 3. บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
 4. บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
 5. ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง จังหวัดนครปฐม
 6. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า , อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดพิษณุโลก
 7. น้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก
 8. วัดมหาธาตุ จังหวัดชัยนาท
 9. วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง
 10. วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย
 11. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ , พระนารายณ์ราชนิเวศน์  จังหวัดลพบุรี
 12. สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
 13. ดอนหอยหลอด , ตลาดร่มหุบ , ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 14. ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
 15. อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 16. วัดไทร จังหวัดสิงห์บุรี
 17. พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี
 18. พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
 19. เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 20. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 21. ศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
 22. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด