จังหวัดเลย

เลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 14 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองเลย อำเภอวังสะพุง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูกระดึง อำเภอนาแห้ว อำเภอนาด้วง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว และอำเภอเอราวัณ

ชื่อจังหวัดเลยภาษาอังกฤษ  Loei

อาณาเขต

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดเลย

 

รูปพระธาตุศรีสสองรัก หมายถึง เป็นอนุสาวรีย์การปักปันเขตเแดนระหว่างกรุงศรีสัตนาคนหุตกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
สนสามใบ

ดอกไม้ประจำจังหวัด
รองเท้านารีเหลืองเลย

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (ชื่อเดิมคืออุทยานแห่งชาตินาแห้ว) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

 

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด