จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ถือเป็น ประตูสู่ภาคเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร นับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัด ได้แก่ ด้านเหนือ ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชร ทางตะวันออกติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี ด้านใต้ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี ส่วนด้านตะวันตกติดกับจังหวัดตาก

นครสวรรค์ หรือ ปากน้ำโพ เป็นเมืองชุมทางแม่น้ำ ที่สำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้น ของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่รวม ของลำน้ำปิง วัง ยม น่าน เปรียบประดุจ ประตูบ้านของภาคเหนือ เป็นเมืองน่าเที่ยว มีบึงบอระเพ็ด มีปลาเสือ รสอร่อยน่ารับประทาน

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 15 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง อำเภอหนองบัว อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอตาคลี อำเภอท่าตะโก อำเภอไพศาลี อำเภอพยุหะคีรี อำเภอลาดยาว
อำเภอตากฟ้า อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน อำเภอชุมตาบง

ชื่อจังหวัดนครสวรรค์ภาษาอังกฤษ Nakhon Sawan

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

ตราประจำจังหวัด

รูปวิมานซึ่งเป็นที่สิงสถิตของชาวสวรรค์ หมายถึงชื่อครั้งหลังสุดของจังหวัด เป็นเมืองสำคัญในการรบทัพจับศึกตลอดมา ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย

ต้นไม้ประจำจังหวัด
เสลา

ดอกไม้ประจำจังหวัด
เสลา

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
วัดจอมคีรีนาคพรต เขาวรนาถบรรพต (เขากบ) บึงบรเพ็ด ประเพณีแห่เจ้า

รหัสไปรษณีย์ตาก

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด