จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 9,942.502 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเก่ามีความหมายถึง “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” หรือ “เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่”

จังหวัดนครศรีธรรมราช (มักเรียกสั้น ๆ ว่า นคร) เป็นจังหวัดในประเทศไทย ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 780 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู่ติดกัน (จากทิศใต้ วนตามเข็มนาฬิกา) ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

ในอดีตมีชื่อเรียกดินแดนแถบนี้หลายชื่อ ที่ตะวันตกนิยมเรียกกันมาจนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ “ลิกอร์” สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเป็นผู้เรียกก่อน โดยเพี้ยนมาจากคำว่า “นคร” ส่วนชื่อ “นครศรีธรรมราช” มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีต ทรงมีพระนามว่า “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช” (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช) มีความหมายว่า “นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” หรือ “เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่”

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองนครศรีธรรมราชมีฐานะเป็นเมืองชั้นเอกคู่กับเมืองพิษณุโลก มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมือง มีบรรดาศักดิ์ตามพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน นาทหารหัวเมือง ว่า เจ้าพระยาศรีธรรมราชชาติเดโชไชยมไหยสุริยาธิบดีอภัยพิรียบรากรมภาหุ

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น การปกครองแบ่งออกเป็น 23 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอปากพนัง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอหัวไทร อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอพระพรหม อำเภอนบพิตำ อำเภอช้างกลาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อจังหวัดนครศรีธรรมราชภาษาอังกฤษ  Nakhon Si Thammarat

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ซื่นฉำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
รูปพระธาตุเปล่งรัศมี ล้อมรอบด้วย 12 นักษัตร หมายถึงแคว้นศริธิธรรม นครโบราณซึ่งมีเมืองขึ้น 12 แห่ง แต่ละแห่งใช้ตรา 12 ราศี ประจำเมือง

ต้นไม้ประจำจังหวัด
แซะ

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ราชพฤกษ์

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
วัดพระมหาธาตุ พระวิหารเหลือง กำแพงเมืองเก่า ชายหาดปากพะยิง เสาชิงช้า และโบถส์พราหมณ์ ศาลพระเสื้อเมือง หอพระอิศวร แหลมตะลุมพุก สระล้างดาบ ศาลาประดู่หก ชายทะเลปากพนัง น้ำตกพรหมโลก น้ำตกกระโรม

รหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด