จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร

เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่สร้าง มา 2 ยุค คือ สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีและสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมมีชื่อว่า “เพชรบุร” หรือ “พืชปุระ” อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอชนแดน อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังโป่ง อำเภอเขาค้อ

ชื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ภาษาอังกฤษ Phetchabun

อาณาเขต

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

ตราประจำจังหวัด

รูปเพชร ภูเขา และไร่ยาสูบ หมายถึงภูมิประเทศของจังหวัดนี้มีภเขาที่สลับซัยซ้อนหลายลูก ตามทิวเขามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ที่อำเภอหล่มสัก เคยมีผู้ขุดพบหินเขี้ยวหนุมาน ซึ่งมีประกายสดใส อยู่ในตระกูลเดียวกับเพชร นอกจากนั้นยาสูบพื้นเมืองพันธ์ดีของจังหวัดนี้ก็ยังเคยเป็นสินค้าสำคัญอีกด้วย

ต้นไม้ประจำจังหวัด
มะขาม

ดอกไม้ประจำจังหวัด
มะขาม

ผลไม้ประจำจังหวัด
มะขามหวาน

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หลักเมืองเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ พระพุทธมหาราชธรรมราชา บริษัทจุลไหมไทย ไร่ บี.เอ็น.
ภูหินร่องกล้า

รหัสไปรษณีย์เพชรบูรณ์

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด