จังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี มีเนื้อที่ประมาณ 822 ตารางกิโลเมตร สิงห์บุรี เมืองอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ด้วยเรื่องราววีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 142 กิโลเมตร จังหวัดสิงห์บุรีตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2438 ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องจากทรงพิจารณาเห็นว่า ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือจังหวัดอ่างทองนั้น มีเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่ 3 เมือง คือ เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี ฉะนั้น จึงโปรดฯ ให้ยุบเมืองทั้งสามลงเป็นอำเภอ แล้วตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตก ณ ตำบลบางพุทรา โปรดฯ พระราชทานนามใหม่ว่า เมืองสิงห์บุรี

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี อำเภอท่าช้าง อำเภออินทร์บุรี

ชื่อจังหวัดสิงห์บุรีภาษาอังกฤษ Sing Buri

คำขวัญประจำจังหวัด
ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนปลาแม่ลา ย่านการค้าภาคกลาง

ตราประจำจังหวัด

รูปอนุสาวรีย์วีรชนอยู่บนพื้นสีแดงภายในโล่ (เครื่องป้องกันอาวุธ)เป็นอนุสาวรีย์ของชาวสิงห์บุรี ในครั้งสมัยถูกพม่าโจมดี ชาวค่ายบางระจันผู้กล้าหาญกลุ่มนี้ได้สร้างวีรกรรมแห่งความเสียสละตั้งกองทัพต่อสู้กับพวกพม่าจนถึงแก่ความตาย จึงถือเป็นวีรชนผู้กล้าหาญ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
มะกล่ำต้น

ดอกไม้ประจำจังหวัด

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อนุสาวรีย์บางระจัน แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ คูค่ายพม่า เมืองโบราณบ้านคูเมือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี วัดพิกุลทอง

รหัสไปรษณีย์สิงห์บุรี

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด