จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ 15,517 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ

จังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีพื้นที่กว้างใหญ่ ภายหลังถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใหม่คือจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. 2515 และจังหวัดอำนาจเจริญในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งถ้ารวมพื้นที่อีกสองจังหวัดที่แยกออกไป จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 25 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอเขื่องใน อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอบุณฑริก อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตาลสุมอำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอดอนมดแดง อำเภอสิรินธร อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอนาตาล อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอน้ำขุ่น

ชื่อจังหวัดอุบลราชธานีภาษาอังกฤษ  Ubon Ratchathani

อาณาเขต

คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองดอกไม้งาม แม้น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้ม ก่อนประวัติศาสตร์

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดอุบลราชธานี

 

รูปหนองน้ำมีก้านใบและดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงชาวเมืองหนองลุ่มภู ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ของนครเวียงจันทร์ ชาวเมืองได้อพยพหนีการตามฆ่าของเจ้านครเวียงจันทน์เข้ามาพึ่งพระพรมโพธิสมภารเมืองไทย

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ยางนา

ดอกไม้ประจำจังหวัด
บัว

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
ผาแต้ม แก่งกระพือ วัดหนองบัว วัดภูเขาแก้ว เขื่อนสิรินธร วัดบูรพาราม วัดหนองป่าพง วัดป่านานาชาติ วัดมหาวนาราม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระมงคลมิ่งและพุทธอุทยานเขาดานพระบาท อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด