จังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง มีเนื้อที่ 968 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้ และภูเขา มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านสองสาย คือ แม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา

อ่างทอง เดิมชื่อ เมืองวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่า ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาอยู่หลายตอนโดยเฉพาะครั้งหลังสุด พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งค่ายตีกรุงศรีอยุธยาและเกิดการ สู้รบครั้งสำคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยคือ ศึกบางระจัน ขึ้นที่บ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในปลายสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่บริเวณฝั่ง ซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว เรียกชื่อเมืองใหม่ว่า “อ่างทอง” เพราะเป็นที่ลุ่มและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเสมือนขุมทรัพย์

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา อำเภอป่าโมก อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย และอำเภอสามโก้

ชื่อจังหวัดอ่างทองภาษาอังกฤษ Ang Thong

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอผักไห่ และอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

คำขวัญประจำจังหวัด

พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีชนไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดอ่างทอง

ไฟล์:Seal Ang Thong.png

รูปอ่างทองในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว จังหวัดอ่างทองเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูกดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปอ่างสีทอง ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณืของจังหวัด และในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าวซึ่งหมายถึงการทำนา เป็นอาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี้

ต้นไม้ประจำจังหวัด มะพลับ

ดอกไม้ประจำจังหวัด ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว

วัดไชโยวรวิหาร วัดพระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกข์วรวิหาร วัดธรรมามูล พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทร์ประมูล วัดโพธิ์ทอง วัดจันทร์ หมู่บ้านทำกลอง(บ้านแพ) หมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า สวนนกธรรมชาติ ตำหนักคำหยาด อนุสาวรีย์นายดอก-นายทองแก้ว วัดขุนอินทประมูล

รหัสไปรษณีย์อ่างทอง

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด