จังหวัดเชียงราย

เชียงรายเป็นชื่อจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือที่สุดของประเทศไทย ตั้งศาลากลางที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย อาณาเขตทิศเหนือจรดแคว้นเชียงตุง ประเทศพม่า โดยมีทางหลวงแผ่นดินทะลุผ่านถึงกัน ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับแม่น้ำโขง ทิศตะวันออกจดทิวเขาหลวงพระบางซึ่งปันเขตแดนไทยกับลาว และติดต่อกับจังหวัดพะเยา ทิศใต้กับจังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และเชียงใหม่ ส่วนทิศตะวันตกกับจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญเมืองหนึ่งของประเทศไทย และเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต้-อินโดจีน

ข้อมูลสถิติ : พื้นที่ 11,678.4 ตร.กม. (อันดับที่ 12)
ประชากร 1,227,317 คน[2] (พ.ศ. 2551) (อันดับที่ 14)
ความหนาแน่น 105.09 คน/ตร.กม. (อันดับที่ 47)

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 18 อำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง

ชื่อจังหวัดเชียงรายภาษาอังกฤษ Chiang Rai
>อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก (รัฐฉาน) ประเทศเมียนมาร์ และแขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูซาง อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงอุดมไซ สปป. ลาว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

คำขวัญประจำจังหวัด
เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดเชียงราย

ตราประจำจังหวัดเชียงราย

รูปช้างสีขาวใต้เมฆ หมายถึง นิมิตของความรุ่งเรืองในอดีต เพราะพ่อขุนเม็งรายเคยใช้ช้างเป็นกำลังสำคัญในการทำศึกปราบศัตรูจนได้ชัยชนะ นอกจากนี้ ช้างยังเป็นชนวนให้พ่อขุนเม็งร้ายมาก่อร่างสร้างเมืองนี้ขึ้นอีกด้วย โดยว่ากันว่า ช้างทรงของพ่อขุนเม็งรายหลุดหายไปจากหลักที่ผูกไว้ พ่อขุนเม็งรายติดตามไปจนถึงภูมิประเทศอันบริบูรณ์ริมน้ำกก จึงโปรดให้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้น ณ ที่นั้น

ต้นไม้ประจำจังหวัด
กาสะลองคำ (โดยเป็นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานให้เป็นไม้ประจำจังหวัดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี)

ดอกไม้ประจำจังหวัด
พวงแสด

ผลไม้ประจำจังหวัด
สับปะรดนางแล เป็นสับปะรดที่มีชื่อเสียงของจังหวดเชียงราย เนื่องจากมีขนาดใหญ่ สีเหลืองสด และมีรสชาติหวานฉ่ำ

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) วัดร่องขุ่น ฝีมือ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พระธาตุ ๙ จอม เสาสะดือเมืองเชียงราย พระตำหนักดอยตุงราชนิเวศน์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย สามเหลี่ยมทองคำ ย่านการค้าชายแดน อำเภอแม่สาย) น้ำตกขุนกรณ์ ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยวาวี ผาตั้ง อุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

รหัสไปรษณีย์เชียงราย ( chiangrai postcode / zipcode )

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด