จังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง อาชีพที่สำคัญของชาวมหาสารคามคือ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาชีพในครัวเรือนที่ทำกันมากคือ การเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม ผ้าไหมมหาสารคามส่วนใหญ่เป็นผ้าที่มีลวดลายแบบดั้งเดิม และสวยงามมาก

มหาสารคาม มีเนื้อที่ 5,291.68 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่นไม่มีภูเขา มีแม่น้ำชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์เป็นระยะทางประมาณ 470 กิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ คือ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเชียงยืน อำเภอบรบือ อำเภอนาเชือก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาดูน อำเภอยางสีสุราช อำเภอกุดรัง อำเภอชื่นชม

ชื่อจังหวัดมหาสารคามภาษาอังกฤษ  Maha Sarakham

อาณาเขต

คำขวัญประจำจังหวัด
พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ตราประจำจังหวัด

 

ตราประจำจังหวัดมหาสารคาม
รูปต้นไม้และทุ่งนา หมายถึงพื้นทที่ในจังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร นอกจากการทำนาชาวเมืองยังมีอาชีพอีกหลายอย่าง เช่นทำเกลือสินเธาว์ ไร่ฝ้าย ยาสูบและเลี้ยงไหม

ต้นไม้ประจำจังหวัด
พฤกษ์ (มะรุมป่า)

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ลั่นทมขาว (จำปาขาว)

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
พระบรมธาตุนาดูน พระพุทธรูปยืนมงคล พระพุทธรูปมิ่งเมือง ปรางค์กู่มหาธาตุ ปรางค์กู่สันตรัตน์ วนอุทยานโกสัมพี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน วนอุทยานชีหลง แก่งเลิงจาน

รหัสไปรษณีย์มหาสารคาม

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด