จังหวัดนครพนม

นครพนม เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สภาพพื้นที่เป็นแนวรูปร่างยาวโค้งเล็กน้อย เลียบตามชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขง มีส่วนกว้างจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 153 กิโลเมตร

นครพนม มีพื้นที่ทั้งหมด 5,512.668 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นทิวเขาที่เนินสูงและที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 20 ของพื้นที่

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลา อำเภอท่าอุเทน อำเภอบ้านแพง
อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอนาทม อำเภอวังยาง

ชื่อจังหวัดนครพนมภาษาอังกฤษ  Nakhon Phanom

คำขวัญประจำจังหวัด
พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูภูไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

ตราประจำจังหวัด

 

ตราประจำจังหวัดนครพนม
รูปพระธาตุพนม หมายถึงปูชนียสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธ์ที่ชาวนครพนมเคารพนับถือมาแต่โบราณ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
กันเกรา

ดอกไม้ประจำจังหวัด
กันเกรา

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติภูลังกา พระธาตุพนม พระธาตุเรณูนคร พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุศรีคุณ เรณูนคร วนอุทยานน้ำตกตาดมะขาม

รหัสไปรษณีย์นครพนม

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด