จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 11 ของประเทศ และอันดับ 4 ของภาค มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) และประชากรมากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ ทั้งยังมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของภูมิภาค มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอีกด้วย

อุดรธานี มีพื้นที่ 15,589 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง กิ่งอำเภอนายูง และกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง พื้นที่เอียงลาดลงสู่แม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็น แนวยาวตามเขตแดนของจังหวัด ตั้งแต่อำเภอน้ำโสมลงมาทางทิศใต้และตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางด้าน จังหวัดกาฬสินธุ์และสกลนคร มีภูเขาเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน มีเทือกเขาที่สำคัญคือ เทือกเขาภูพาน แม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำสงคราม

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุดจับ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอหนองหาน อำเภอทุ่งฝน อำเภอไชยวาน อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอบ้านดุง อำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม อำเภอหนองแสง อำเภอนายูง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอกู่แก้ว อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

ชื่อจังหวัดอุดรธานีภาษาอังกฤษ Udon Thani

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสังคม อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอท่าบ่อ อำเภอสระใคร อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอโพนพิสัย และอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอกระนวน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ อำเภอคำม่วง อำเภอสามชัย อำเภอท่าคันโท และอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านม่วง อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากชม อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และ อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

คำขวัญประจำจังหวัด
น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรม อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิต แดนเนรมิตหนองจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไซน์

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดอุดรธานี

 

รูปเวสสุวัณ ภาพยักษ์ถือกระบอง คือ ท้าวเวสสุวัณ หมายถึงเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศอุดร ตามความเชื่อแต่โบราณว่า เทพเจ้าคุ้มตรองดูแลให้ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขคือ ท้าวเวสุวัณ

ต้นไม้ประจำจังหวัด
เต็ง

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ทองกวาว

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
พระพุทธบาทบัวบก วัดถ้ำหรือวัดสุพรรณคูหา โนนวัดป่า อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านเชียง หมู่บ้านนาข่า ถ้ำเอราวัณ อุทยานแห่งชาติภูเก้าและภูพานคำ ภูพานคำ ภูเก้า หมู่บ้านสังซา

รหัสไปรษณีย์อุดรธานี

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด