จังหวัดระนอง

February 11, 2015 clonedbabies No comments

ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 3,298 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศสหภาพพม่า และทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอำเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตร

ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็ก เป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น อำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรี อำเภอสุขสำราญ

คำขวัญประจำจังหวัด
คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

ตราประจำจังหวัด

รูปปราสาท หมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ประพาสเมืองระนอง ทางจังหวัดได้จัดที่ประทับบนเนินเขานิเวศน์คีรี เลข 5 คือรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภาพปราสาท คือพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ ภูเขาคือภูเขานิเวศน์คีรี และพานคือชาวระนอง

ต้นไม้ประจำจังหวัด
อินทนิล

ดอกไม้ประจำจังหวัด
โกมาชุม

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ถ้ำพระขยางค์ น้ำตกปุญญาบาล น้ำตกโตนเพชร น้ำตกบ่อทราย น้ำตกหงาว เกาะสุรินทร์ เกาะพยาม บ่อน้ำร้อน สุสานเจ้าเมืองระนอง คอคอดกระ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ภูเขาหญ้า หาดชาญดำริ วิคตอเรียพอยท์ หาดประพาส

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image