จังหวัดเชียงราย

เชียงรายเป็นชื่อจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือที่สุดของประเทศไทย ตั้งศาลากลางที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย อาณาเขตทิศเหนือจรดแคว้นเชียงตุง ประเทศพม่า โดยมีทางหลวงแผ่นดินทะลุผ่านถึงกัน ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับแม่น้ำโขง ทิศตะวันออกจดทิวเขาหลวงพระบางซึ่งปันเขตแดนไทยกับลาว และติดต่อกับจังหวัดพะเยา ทิศใต้กับจังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และเชียงใหม่ ส่วนทิศตะวันตกกับจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญเมืองหนึ่งของประเทศไทย และเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต้-อินโดจีน

ข้อมูลสถิติ : พื้นที่ 11,678.4 ตร.กม. (อันดับที่ 12)
ประชากร 1,227,317 คน[2] (พ.ศ. 2551) (อันดับที่ 14)
ความหนาแน่น 105.09 คน/ตร.กม. (อันดับที่ 47)

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 18 อำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง

คำขวัญประจำจังหวัด
เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดเชียงราย

ตราประจำจังหวัดเชียงราย

รูปช้างสีขาวใต้เมฆ หมายถึง นิมิตของความรุ่งเรืองในอดีต เพราะพ่อขุนเม็งรายเคยใช้ช้างเป็นกำลังสำคัญในการทำศึกปราบศัตรูจนได้ชัยชนะ นอกจากนี้ ช้างยังเป็นชนวนให้พ่อขุนเม็งร้ายมาก่อร่างสร้างเมืองนี้ขึ้นอีกด้วย โดยว่ากันว่า ช้างทรงของพ่อขุนเม็งรายหลุดหายไปจากหลักที่ผูกไว้ พ่อขุนเม็งรายติดตามไปจนถึงภูมิประเทศอันบริบูรณ์ริมน้ำกก จึงโปรดให้ตั้งเมืองเชียงรายขึ้น ณ ที่นั้น

ต้นไม้ประจำจังหวัด
กาสะลองคำ (โดยเป็นไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานให้เป็นไม้ประจำจังหวัดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี)

ดอกไม้ประจำจังหวัด
พวงแสด

ผลไม้ประจำจังหวัด
สับปะรดนางแล เป็นสับปะรดที่มีชื่อเสียงของจังหวดเชียงราย เนื่องจากมีขนาดใหญ่ สีเหลืองสด และมีรสชาติหวานฉ่ำ

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) วัดร่องขุ่น ฝีมือ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ พระธาตุ ๙ จอม เสาสะดือเมืองเชียงราย พระตำหนักดอยตุงราชนิเวศน์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย สามเหลี่ยมทองคำ ย่านการค้าชายแดน อำเภอแม่สาย) น้ำตกขุนกรณ์ ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยวาวี ผาตั้ง อุทยานแห่งชาติขุนแจ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

รหัสไปรษณีย์เชียงราย ( chiangrai postcode / zipcode )