จังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตั้งขึ้นล่าสุดเป็นจังหวัดที่ 76 ของประเทศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเคยเป็นเมืองหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ 568 กิโลเมตร

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา และกิ่งอำเภอลืออำนาจ

ชื่อจังหวัดอำนาจเจริญภาษาอังกฤษ Amnat Charoen

อาณาเขต

คำขวัญประจำจังหวัด
พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดอำนาญเจริญ

รูปพระมงคลมิ่งเมืองซึ่งให้ความคุ้มครองชาวเมือง

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ตะเคียนหิน

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกจานเหลือง

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว วัดพระเหลาเทพนิมิต พระมงคลมิ่งเมือง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน วัดถ้ำแสงเพชร แก่งหินขัน วนอุทยานดอนเจ้าปู่ แหล่งทอผ้าไหมบ้านสร้อย

วัดประจำจังหวัด
วัดพระเหลาเทพนิมิตร
พระอุโบสถของวัดมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีพระประธานคือ พระเหลาเทพนิมิตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานในพระอุโบสถ องค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทองงดงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2263

รหัสไปรษณีย์ อำนาจเจริญ ( amnatcharoen postcode / zipcode )

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด