จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ทางเหนือของกรุงเทพมหานคร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,566 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ตัวเมืองอยู่ห่างกรุงเทพฯประมาณ 46 กิโลเมตร

ปทุมธานี เดิมชื่อ “เมืองสามโคก” เป็นเมืองที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้า ปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ. 2175 มาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้โปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญที่ถูกอพยพต้อนมาจากเมืองเมาะตะมะ ไปทำมาหากินที่บ้านสามโคกนี้ใกล้กับวัดสิงห์ เขตอำเภอสามโคกปัจจุบัน ในปัจจุบันยังมีโคกดินโบราณสำหรับเผาโอ่ง อ่างของชาวมอญในสมัยโบราณเหลืออยู่เพียง 2 โคก การอพยพชาวมอญมาอยู่ที่เมืองนี้ยังมีในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2317) และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2358) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้น พระองค์ได้เสด็จประพาสเมืองสามโคก ได้มีพสกนิกรจำนวนมากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำดอกบัวหลวงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอย่างเนืองแน่น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเมืองใหม่เพื่อให้เป็นสิริมงคลว่า “ประทุมธานี” และต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนการสะกดนามจังหวัดเป็น “ปทุมธานี”

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมเเก้ว อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา

ชื่อจังหวัดปทุมธานีภาษาอังกฤษ Pathum Thani

อาณาเขต

คำขวัญประจำจังหวัด
ถิ่นบังหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สมใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

ตราประจำจังหวัด

รูปดอกบัว ในอดีตกาล ทั่วทั้งท้องน้ำเจ้าพระยาในแถบนี้ เต็บไปด้วยดอกบัว เด่นเป็นสัญลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงพระราชทานชื่อใหม่ จากสามโคกเป็นปทุมธานี

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ปาริชาติ

ดอกไม้ประจำจังหวัด
บัวหลวง

ผลไม้ประจำจังหวัด
ส้มเขียวหวาน

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
ศาลหลักเมือง วัดชินวราราม วัดสิงห์ วัดเจดีย์ทอง วัดพืชอุดม วัดบัวขวัญ วัดวรณี ธรรมกายาราม วัดไผ่ล้อม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รหัสไปรษณีย์ปทุมธานี ( pathumthani postcode / zipcode )

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด