จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือ อดีตเป็นแหล่งไม้สักที่สำคัญของประเทศ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำยม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบมีเทือกเขาล้อมรอบ

แพร่ มีพื้นที่ 6,538 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำยมไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ทิศ มีที่ราบในหุบเขาอยู่ตอนกลางของจังหวัด เชื่อกันว่าเป็นนครแห่งวรรณกรรมอมตะลิลิตพระลอที่รู้จักกันทั่วไป แพร่เริ่มเป็นเมืองมาตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 หลังจากตั้งเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแล้ว ตามศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงกล่าวว่า แพร่เคยเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัย เรียกชื่อว่า เมืองแพล ในสมัยที่ขอมมีอำนาจในเขตลานนาไทย ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเวียงโกศัย ซึ่งแปลว่าผ้าแพร แล้วมาเปลี่ยนเป็นเมืองแพร่ในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน

หน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอลอง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอสอง อำเภอวังชิ้น อำเภอหนองม่วงไข่

ชื่อจังหวัดแพร่ภาษาอังกฤษ Phrae

อาณาเขต

คำขวัญประจำจังหวัด

ม่อฮ่อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดแพร่

รูปพระธาตุอยู่บนหลังม้า หมายถึงพระธาตุช่อแฮอ ซึ่งเป็ฯปูชนียสถานที่สคัญของจังหวัดในปัจจุบัน

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นยมหิน

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกยมหิน

สถานที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยว

วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุดอยเล็ง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง อุทยานวรรณคดีลิลิตพระลอ น้ำตกแม่เกิ๋ง อุทยานหินปะการัง น้ำตกห้วยโรง ถ้ำผานางคอย บ้านประทับใจ แพะเมืองผี แก่งเสือเต้น คุ้มวงค์บุรี อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อุทยานแห่งชาติแม่ยม อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

รหัสไปรษณีย์แพร่

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด