จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย (ทางชายฝั่งทะเลอันดามัน) คำว่า “สตูล” มาจากคำภาษามลายูว่า “สโตย” แปลว่ากระท้อนซึ่ง เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ชุกชุมในท้องที่นี้ โดยชื่อเมือง “นครสโตยมัมบังสการา” (Negeri Setoi Mumbang Segara) นั้นหมายความว่า สตูล เมืองแห่งพระสมุทรเทวา ดังนั้น “ตราพระสมุทรเทวา” จึงกลายเป็นตราหรือสัญลักษณ์ของจังหวัดมาตราบเท่าทุกวันนี้

สตูล มีพื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเป็นชาวไทยมุสลิมถึงร้อยละ 80 เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก (ชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย) สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 973 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 80 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบป่าเขา ห้วยลำธารในเขตภาคตะวันออกของจังหวัด ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสมมาก นอกจากนี้ในเขตจังหวัดสตูลยังมีหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามันอีกกว่าร้อยเกาะ เช่น หมู่เกาะตง หมู่เกาะตะรุเตา เกาะเภตรา เกาะสาหร่าย ฯลฯ

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง อำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอมะนัง

ชื่อจังหวัดสตูลภาษาอังกฤษ  Satun

คำขวัญประจำจังหวัด
สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ์

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดสตูล

 

รูปพระสมุทรเทวา สถิตอยู่บนแท่นหินกลางทะเลกับรัศมีพระอาทิตย์อัสดง พระสมุทรเทวา คือเทวดาผู้ปกปักรักษามหาสมุทร บัลลังก์หินคือวิมานของเทวดา พระอาทิตย์อัสดง คือฝั่งทะเลตะวันตกหรือมหาสมุทรอินเดียนั่นเอง

ต้นไม้ประจำจังหวัด
หมากพลูตั๊กแตน

ดอกไม้ประจำจังหวัด
กาหลง

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะลิแปะ ทะเลบัง น้ำตกปาหนัน เขาโต๊ะยงกง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเด็น อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เกาะกลาง เกาะไข่ แหลมตันหนงโป หาดทรายยาว หาดปากบารา น้ำตกวังสายทอง น้ำตกธาราสวรรค์ น้ำตกปาหนัน น้ำตกธารปลิว น้ำตกเจ็ดคด ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำลอดปูยู เขาโต๊ะยะกง

รหัสไปรษณีย์สตูล

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด