จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภาคที่มีพื้นที่และมีจังหวัดมากที่สุดของไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกี่จังหวัด

 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดอยู่ทั้งหมด 20 จังหวัดดังนี้

1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ไทย กล่าวคือมีเนื้อที่ 168,854 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 33% ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศไทย มีประชากรมากกว่า 21 ล้านคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) มีประชากรมากที่สุด จำนวน 2.6 ล้านคน ในขณะที่จังหวัดมุกดาหารมีประชากรน้อยที่สุดเพียง 340,000 คน ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยอีสานในการสื่อสาร

การเกษตรนับเป็นอาชีพหลักของภาค แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทางด้านสังคมเศรษฐกิจ ทำให้มีผลผลิตที่น้อยกว่าภาคอื่นๆ

ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาอีสาน แต่ภาษาไทยกลางก็นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมร ที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ยังมีภาษาถิ่นอื่นๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทยโคราช เป็นต้น

ภาคอีสานมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลำ และศิลปะการฟ้อนรำที่เรียกว่า เซิ้ง เป็นต้น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด