จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนและป่าดงดิบคิดเป็นร้อยละ 57 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยทางด้านทิศเหนือมีพื้นที่ติดกับจังหวัดระนอง ทางด้านทิศใต้มีพื้นที่ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน ทางด้านทิศตะวันออกมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกจะมีพื้นที่ติดต่อกับมหาสมุทรอินเดีย

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ อำเภอเมืองพังงา อำเภอคุระบุรี อำเภอทับปุด อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอเกาะยาว

ชื่อจังหวัดพังงาภาษาอังกฤษ  Phangnga

คำขวัญประจำจังหวัด
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

ตราประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัดพังงา
รูปภูเขา รูปเรือขุด ภูเขาหมายถึงภูเขารูปช้างอันเป็นภูเขาสูงใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชาชนในจังหวัดมีความมั่งคงถาวร เรือหมายถึงเรืองดูดแร่ที่เป็นตัวแทนในการประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ดีบุกซึ่งมีมากที่สุดที่จังหวัพงงา และทำรายได้เข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก เขาตะปูหมายถึงสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา

ต้นไม้ประจำจังหวัด
เทพทาโร

ดอกไม้ประจำจังหวัด
จำปูน

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำพุงช้าง ถ้ำน้ำผุด น้ำตกโตนพังงา น้ำตกลำปี สถานที่ทางน้ำบริเวณอ่าวพังงา เขาหมาจู เกาะขาพิงกัน เกาะนมสาว เกาะทะลุ เกาะยาวใหญ่ ถ้ำลอด เทวรูปสลักหินเรื่องรามเกียรติ์ เมืองโบราณที่บ้านทุ่งตึก ชายทะเลเขาเขียน เกาะปันหยี เกาะตะปู

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

รหัสไปรษณีย์พังงา

บทความที่น่าสนใจ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ
ตัวย่อชื่อจังหวัด
รหัสจังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด