ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด

ประเทศไทยของเราถ้าแบ่งตามภูมิภาคก็จะสามารถแบ่งได้เป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ แต่ถ้าแบ่งลักษณะการกระจายอำนาจการปกครองก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 77 จังหวัด โดยมีจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดล่าสุด ถูกจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 แต่ถ้าแบ่งตามแบบของกรมการปกครองจะแบ่งออกเป็น 76 จังหวัด และ 2 เขตปกครองพิเศษ

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

แต่เดิมนั้นจังหวัดในประเทศไทย ก็คือหัวเมือง เมือง และประเทศราช นั่นเอง โดยที่กระจัดกระจายกันอยู่รอบๆเขตเมืองหลวง มีฐานะและผู้ปกครองแตกต่างกันออกไป ต่อมาได้มีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่ให้มีความทันสมัยและ ง่ายต่อการปกครอง จึงได้มีการเปลี่ยนหัวเมือง เมือง และประเทศราชเหล่านั้นเป็นจังหวัด โดยทางส่วนกลางจะส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ออกไปบริหาราชการในจังหวัดนั้นๆ เรียกว่าพ่อเมือง หรือในปัจจุบันคือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเอง

จังหวัดต่างๆในประเทศไทย เรียงตามตัวอักษร

1. กรุงเทพมหานคร
2. กระบี่
3. กาญจนบุรี
4. กาฬสินธุ์
5. กำแพงเพชร
6. ขอนแก่น
7. จันทบุรี
8. ฉะเชิงเทรา
9. ชลบุรี
10. ชัยนาท
11. ชัยภูมิ
12. ชุมพร
13. เชียงราย
14. เชียงใหม่
15. ตรัง
16. ตราด
17. ตาก
18. นครนายก
19. นครปฐม
20. นครพนม
21. นครราชสีมา
22. นครศรีธรรมราช
23. นครสวรรค์
24. นนทบุรี
25. นราธิวาส
26. น่าน
27. บึงกาฬ
28. บุรีรัมย์
29. ปทุมธานี
30. ประจวบคีรีขันธ์
31. ปราจีนบุรี
32. ปัตตานี
33. พระนครศรีอยุธยา
34. พังงา
35. พัทลุง
36. พิจิตร
37. พิษณุโลก
38. เพชรบุรี
39. เพชรบูรณ์
40. แพร่
41. พะเยา
42. ภูเก็ต
43. มหาสารคาม
44. มุกดาหาร
45. แม่ฮ่องสอน
46. ยะลา
47. ยโสธร
48. ร้อยเอ็ด
49. ระนอง
50. ระยอง
51. ราชบุรี
52. ลพบุรี
53. ลำปาง
54. ลำพูน
55. เลย
56. ศรีสะเกษ
57. สกลนคร
58. สงขลา
59. สตูล
60. สมุทรปราการ
61. สมุทรสงคราม
62. สมุทรสาคร
63. สระแก้ว
64. สระบุรี
65. สิงห์บุรี
66. สุโขทัย
67. สุพรรณบุรี
68. สุราษฎร์ธานี
69. สุรินทร์
70. หนองคาย
71. หนองบัวลำภู
72. อ่างทอง
73. อุดรธานี
74. อุทัยธานี
75. อุตรดิตถ์
76. อุบลราชธานี
77. อำนาจเจริญ

จังหวัดต่างๆในประเทศไทย แยกตามภาค

ภาคเหนือ
1.จังหวัดเชียงราย
2.จังหวัดเชียงใหม่
3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา
5.จังหวัดแพร่
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง
8.จังหวัดลำพูน
9.จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.จังหวัดกาฬสินธุ์
2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ
4.จังหวัดนครพนม
5.จังหวัดนครราชสีมา
6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์
8.จังหวัดมหาสารคาม
9.จังหวัดมุกดาหาร
10.จังหวัดยโสธร
11.จังหวัดร้อยเอ็ด
12.จังหวัดเลย
13.จังหวัดสกลนคร
14.จังหวัดสุรินทร์
15.จังหวัดศรีสะเกษ
16.จังหวัดหนองคาย
17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี
19.จังหวัดอุบลราชธานี
20.จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคกลาง
1.จังหวัดกำแพงเพชร
2.จังหวัดชัยนาท
3.จังหวัดนครนายก
4.จังหวัดนครปฐม
5.จังหวัดนครสวรรค์
6.จังหวัดนนทบุรี
7.จังหวัดปทุมธานี
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.จังหวัดพิจิตร
10.จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลพบุรี
13.จังหวัดสมุทรปราการ
14.จังหวัดสมุทรสงคราม
15.จังหวัดสมุทรสาคร
16.จังหวัดสิงห์บุรี
17.จังหวัดสุโขทัย
18.จังหวัดสุพรรณบุรี
19.จังหวัดสระบุรี
20.จังหวัดอ่างทอง
21.จังหวัดอุทัยธานี
หมายเหตุ. ถ้านับรวมกรุงเทพมหานครด้วย จะรวมเป็น 22 จังหวัด และถ้านับรวมภาคตะวันตกด้วยก็จะเป็น 27 จังหวัด

ภาคตะวันตก
1.จังหวัดกาญจนบุรี
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดราชบุรี

ภาคตะวันออก
1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว

ภาตใต้
1.จังหวัดกระบี่
2.จังหวัดชุมพร
3.จังหวัดตรัง
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดนราธิวาส
6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา
8.จังหวัดพัทลุง
9.จังหวัดภูเก็ต
10.จังหวัดระนอง
11.จังหวัดสตูล
12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.จังหวัดยะลา

อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ถ้าแบ่งตามแบบของกรมการปกครอง ประเทศไทยจะมี 77 จังหวัดกับ 2 เขตปกครองพิเศษคือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

นอกจากการแบ่งภาคต่างๆของประเทศตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และสถานที่ตั้งตาม ที่แสดงด้านบนแล้ว ภาคยังสามารถแบ่างได้ตามลักษณะอื่นๆได้ด้วย เช่น แบ่งตามลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แบ่งตามกรมไปรษณีย์โทรเลข เป็นต้น ซึ่งทางเว็บของเราจะได้นำรายละเอียดมาเสนอในโอกาสต่อไป…

บทความที่เกี่ยวข้อง
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด